Svenska ångaren S/S Ossian 3D-skannad av ett tyskt dykteam

Det svenska lastfartyget S/S Ossian, okänd fotograf, originalbild Fo215990 digitalt retuscherad av mig.

Wreck of OSSIAN by holger.buss on Sketchfab Marin 3D-skan av S/S Ossian gjord av tyske specialisten Holger Buss

Svenskt skeppsvrak från andra världskriget identifierat & 3D-skannat

Det tyska dykteamet “Gezeitentaucher” (Tidvattendykarna) har identifierat ett hittills okänt vrak. Genom att jämföra detaljer på skeppsvraket med registerdata från 55 samtida ångfartyg av samma storlek så kom de fram till att vraket är S/S Ossian.

Jag har varit i kontakt med Holger Buss, marin arkeologist och  3D-skan specialist.

Fakta om lastfartyget S/S Ossian

Sjösatt: År 1892 i Storbritannien
Skeppsvarv: Osbourne Graham & Co
Flagg: Svensk 
Skeppstyp: Transport/lastfartyg
Öde: Förlist år 1941, torpederad av brittiska flygplan utanför tyska nordkusten
Identifierad: År 2020

Holger Buss och dyklaget Gezeitentaucher

Holger Buss är en tysk specialist inom marin 3D-skanning. Vi kom i kontakt i en grupp för fotogrammetrispecialister som jobbar med mjukvaran Agisoft Metashape. Det är en grupp till största delen professionella och yrkesverksamma specialister inom 3D-skanning. Eftersom jag är yrkesverksam i Sverige så berättade han för mig att de har upptäckt ett vrak som de identifierat som S/S Ossian. Han tillhör ett dykarlag som heter Gezeitentaucher, som på svenska blir “tidvattendykarna”. De är för närvarande 9 dykare som dyker i Nordsjön sedan år 2007. De kallar sig för Tidvattendykarna eftersom tidvatten är en viktig faktor man måste ha i åtanke när man dyker i Nordsjön. De dokumenterar skeppsvrak utan att bärga något.

Gezeitentauchers mål:

  • Identifiera vrak
  • Övervaka vrakmiljöer
  • Bevara vrakplatser

År 2017 genomförde Gezeitentaucher genomförde de en specialkurs i undervattensarkeologi hos VDST (Föreningen för Tyska Sportdykare) ledd av Dr. Florian Huber. Sedan dess har de använt deras nuvarande metodologi för 3D modellering och dokumentation. Vanligtvis dyker gruppen inom en radie av 35 kilometers radie från Norddeich Hafen (Norddeichs hamn). De är erfarna dykare som använder professionell dykutrustning, en 225 hästkrafters ribbåt med GPS, ekolod och sonar. 

Det tyska dykarlaget Gezeitentaucher (Tidvattendykarna): Holger Buss, Dirk Terbeek, Dirk Heinemann, Wilfried de Jonge, Thorsten Bakker, Oliver Hirsch, Thorsten Lex, Ulrich Hofmann, Michael Rosendahl

Här hittar man S/S Ossians vrak ute i havet

De korrekta kordinaterna för vraket är 53°48.5’N 007°13’E. Det finns lite olika uppgifter sen tidigare, men detta är den korrekta och bekräftade positionen som Holger och hans team verifierat.

Därför sänktes svenska S/S Ossian av brittiska bombare

Den 15 maj 1941 var Ossian på väg från Oxelösund till tyskockuperade Rotterdam i en konvoj med fem fartyg eskorterade av fyra tyska patrullbåtar. Dessa patrullbåtar var beväpnade med luftvärn och maskineld. De heter på tyska Vorpostenboote och var för det mesta ombyggda robusta fiskebåtar. Lasten på Ossian bestod av 2498 ton järnmalm. Kl 15.00 siktades åtta stycken torpedflygplan som flög förbi konvojen med endast 300-400 meters avstånd. Samtidigt upptäcktes ett torpedspår på Ossians styrbord sida och en ordenr kraftig styrbord gir gavs, men den genomfördes aldrig. Ossian träffades i mitten av skeppet, under vattenlinjen av två torpeder. Samtidigt attackerade flygplanen fartyget med kulspruteeld. Den ena torpeden penetrerade skrovet och tog sig in i maskinrummet där den exploderade och dödade vakten. Den andra torpeden gick rakt igenom den svenskmålade flaggan som signalerade neutralitet. 

Besättningen sätter sig i livbåtarna

S/S Ossian var nu på väg att sjunka och den överlevande besättningen tog sig till livbåtarna, åtta på babord sida och åtta på styrbord sida tillsammans med en tysk eskortofficer. Inom mindre än 10 minuter så bröts skeppet i två och sjönk. Livbåtarna hämtades upp av de tyska patrullbåtarna som också plockade upp ytterligare två överlevare från flytande bråte. Dessa två var den svårt skadade övermaskinisten och fartygets timmerman. De överlevande fördes till Cuxhaven och Bremerhaven där de skadade togs till sjukhus. Tyvärr avled övermaskinisten Wedlin i Wilhelshaven av sina skador från torpederingen.

Källor:
sv.wikipedia.org/wiki/S/S_Ossian och boken Svenska Handelsflottans Krigsförluster under det andra världskriget

Utdrag ur boken Book: Svenska Handelsflottans Krigsförluster under det andra Världskriget

Flygbombarna som sänkte S/S Ossian

Orsaken till att S/S Ossian sänktes är att fartyget blev torpederat och bombat av åtta stycken brittiska bombflygplan av modellen Bristol Blenheim IV. Nedan så ser man förloppet av attacken som skissades ned av den tyska patrullbåten 1305 som också befann sig i händelsen, du kan se patrullbåten markerad med en röd flagga.

Händelsen nedtecknad av patrullbåt 1305. Bild: Holger Buss rapport och skanning War diaries 13. Vorpostenflotille (Military archive Freiburg)
Händelsen nedtecknad av patrullbåt 1305. Bild: Holger Buss rapport och skanning War diaries 13. Vorpostenflotille (Military archive Freiburg)
Blenheim IV som flyger över Nordsjön. Copyright: © IWM. Källa: http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205126561
En Blenheim som lastas med bomber. http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205442425
Besättningsman bakom bombsiktet http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205442416

Video som visar hur utsatt man är som pilot i en Blenheim. Samtidigt har man väldigt bra utsikt!

Mätning av vrakets unika delar

För att kunna säkerställa att detta verkligen är S/S Ossian mättes viktiga delar av skeppet. Arbetslaget i Gezeitentaucher har identifierat skepp tidigare och har en arbetsmetod för detta. I videon nedanför får vi följa med Gezeitentaucher när de dyker ned till vraket och mäter olika nyckelkomponenter som används för att jämföra med loggböcker, byggritningar och andra källor som står beskrivet i deras rapport, som länkas till längst ned på denna sida:
CAD-ritning av S/S Ossian med översikt av dem vrakdelar som jämförts
Lågtryckscylinder från S/S Ossian
Mätning av cylinderdiameter

3d-skan och utskrift av S/S Ossians vrakdelar

Med den videodata som samlats in kan man extrahera 3D-data via fotogrammetri. Detta är en precis och effektiv metod att generera tredimensionella modeller som sedan kan skrivas ut. I datormodellen nedanför kan man vrida, vända och zooma in detaljer från vraket. Dessa detaljer matchar de fotografier och registrerade mått från skeppet. 

Marin 3D-skan av en detalj gjord av Holger Buss

Holger Buss visar upp en 3D-utskrift av en skannad detalj från skeppsvraket

Anlita dykteamet Gezeiten för att undersöka och dokumentera vrak i Sverige

Ifall ni är intresserade att komma i kontakt med Holger och hans arbetslag så gå in på hans hemsida och kontakta Holger direkt via email eller hör av er till mig så sammankopplar jag er. Om du är intresserad av 3D-skanning på land av mark, rum och föremål så kika gärna på mina projekt.