Skip to content

3D-scan av Ströbo gravhög, Köping

Interaktiv 3D-modell gjord med drönardata 

Klicka dig runt modellen för att se mer av högen. Du kan zooma in och vrida runt. 3D-modellen är anpassad för att fungera på dator, padda och mobiltelefon.  

Information om Ströbo Gravhög (Ströbo Hög)

Ströbo gravhög är en gravplats från järnåldern som man kan besöka utanför Köping. Högen är ca. 40 meter i diameter och 10 meter hög. Den har varit större då den tidigare har grävts ut och även påverkats kraftigt av erosion, vilket man ser i 3D-modelen. Detta är en av de största gravhögarna i landet och är av samma typ som Anundshögen utanför Västerås och Gamla Uppsala högar i Uppsala.

Utgrävning av högen

På 1800-talet gjorde man en utgrävning och då hittade man bronsspännen, elddon, glaspärlor och fragment av keramik (lergods). Tidigare så hade man en tradition att elda valborgsbrasor på toppen av kullen. Det finns också en gammal sägen om att det ibland dyker upp en ekstuga här på kullen som vaktas av en drake. Intill högen finns en informationstavla där du kan läsa om allt det här. Ströbo hög ligger alldeles intill E18 utanför Köping och det är enkelt att stanna till här med bil.

Så gjordes 3D-scanningen

3D-modellen är gjord med bilder samt videomaterial taget med drönare. Tekniken kallas för fotogrammetri. Du ser fler exempel på skannade objekt här på min sida under “3D-skanning” i menyn eller längst nere bland artikelns länkar. Ifall du är intresserad av att 3D-scanna en arkeologisk plats eller något fynd så kontakta mig gärna

Drönarvideo över Ströbo Hög

Länkar:

Artikel om Ströbo Hög – artikel på Wikipedia
Fler 3D-skannade miljöer och föremål – se fler av mina projekt på den här hemsidan
Uppsala Högar – Destination Uppsalas sida om Gamla Uppsala gravhögar