Skip to content

A 3D-scanned school building in Sweden

An interactiv 3D-model of Oscarsskolan. It was 3D-scanned by me, Adam de Kaminski.

Detaljbild som visar hörnet på byggnaden inklusive sopåtervinning
Lägg märke till detaljerna som kom med den skannade byggnaden

En spännande byggnad i Trollhättan

Detta är Oscarskolan i Trollhättan som slutfördes år 1908. Den hette först Södra Skolan och blev senare Oscarskolan. Idag är det kontor och mottagning för socialarbete och drivs av Trollhättan Stad. Det är Eidar Trollhättans bostadsbolag som äger byggnaden. Samma år som skolan invigdes blev även 2 broar färdiga i Trollhättan, Kyrkbron och Malgöbron. Den senare flyttades till spikön år 1989. 

3D-skanningen gjordes under hösten 2021.

Bilden visar var kameran positionerades när jag hämtade 3d-data