Skip to content

En konsultresa till Egyptiska regeringen, 3D-print och maskinutbildning

Den tyska maskinproducenten German Reprap skickade mig till Egypten för att installera deras största 3D-printer åt det Egyptiska Handelsdepartementet som har ett möbelcentrum i Damietta. Detta uppdrag innebar 5 dagar på plats och det fick skjutas fram flera gånger på grund av oroligheter i landet med ISIS/DAESH.

Maskinen som installerades har en byggvolym något mindre än en BigRep One, men har å andra sidan ett slutet byggrum så att advancerade material kan användas. Syftet med maskinen i Egypten var att testa prototyper för möbellösningar och helt enkelt se till att visa att även Egypten hänger med i den teknologiska utvecklingen.

Personal på plats var mycket kunnig i olika software och kunde lösa de flesta tekniska situationer trots svårigheter med stadig strömtillförsel med mer. På bilden ser man exempelvis en UPS-modul (Uninterruptible Power Supply) som ser till att en 3D-print inte avbryts även om strömmen av någon anledning skulle försvinna.

Det egyptiska företaget Promech säljer även maskiner i andra arabiska platser som Dubai och Abu Dabi. Efter detta uppdrag åkte jag till Autodesk i Tel Aviv där jag har branschkollegor som jag lärde känna i Berlin.