Hoppa till innehåll

Så 3d-skannade jag ett rum på Läckö slottsmuseum

Kungssalen / The King’s Hall  Läckö Slott, 3d-skannad av Adam de Kaminski

Rotera vy

Dator: Vänster klick + dra
Mobil/padda: Dra med ena fingret

Zooma

Dator: Dubbelklicka eller skrolla Mobil/padda: Nyp eller nyp isär

Förflyttning i sidleds

Dator: Högerklicka och dra
Mobil/padda: Dra med två fingrar

Om Kungssalen och vad den utformades för

Kungsalen är det mest dekorerade rummet på hela Läckö Slott. Den är en hyllning till den svenske kungen Gustav II Adolf, Lejonet från Norden, och visar hur han tog Sverige in i stormaktstiden. De stora målningarna på väggarna visar berömda slag från Det Trettioåriga Kriget, som Kung Gustav II Adolf var med och kämpade med Sverige till seger. Det finns också porträtt av viktiga generaler från dessa slag.

Rummet renoverades av en greve med smak för lyx och konst 

Greve Magnus Gabriel de la Gardie var en av de rikaste och mäktigaste personerna i Sverige. Förutom Läckö slott ägde han ytterligare nio slott och över tusen herrgårdar. När han lät slottet renoveras och utsmyckas, antog han en “bara det bästa duger”-tillvägagångssätt. Flera av de mest begåvade konstnärerna och skulptörerna från både Sverige och  Europa tillbringade årtionden med att ta fram utsmyckningen och de konstnärliga detaljerna i salen, vilka är i anmärkningsvärt välbevarat skick.

Änglar i taket avgör bordsplacering i rummet

I rummets tak finner man keruber (nakna små barnänglar). Kungens plats i rummet markeras av keruben som håller i kungakronan. Ju längre bort från denna plats ju lägre social status hade man. Längst bort i rummet, i balkongerna satt de arbetande musikernas som hade funktionen som festens “sound system”. Tyvärr kunde jag inte 3d-skanna dessa musiker, även om det går rykten om att det spökar på slottet.

Data från 3D-skanningen

Klient: Stiftelsen Läckö Slott Teknik: Fotogrammetri Utrustning: Spegelös systemkamera Mjukvara: Agisoft Metashape, Adobe Lightroom Antal bilder: 1750 Raw-bilder Tie points: 1 miljon Polygoner: 62 miljoner faces Texturer: 4×8192 pixlar 24,1 megapixels Optimering av 3d-scan: Från 62 miljoner faces till 1 miljon och under 100mb inklusive texture. Antal arbetstimmar: 20 timmar fördelat på olika moment.

Så gjorde jag 3D-skanningen

Det här rummet skannades med fotogrammetri, det går ut på att man använder 100-tals eller fler foton för att avbilda något i 3D. Kvalitén på fotona avgör hur bra skanningen blir. Ifall man ej gör en bra skanning så behöver man sitta efteråt i CAD och reparera filen.

Antal foton som användes för skanningen

Normalt så använder man sällan mer än 500 foton för ett föremål, men eftersom detta är ett stort rum med mycket detaljer så tog jag 1750 stycken RAW-format foton. Tack vare att jag på förhand kände till rummets dimensioner kunde jag räkna ut hur många bilder jag behövde ta för att lyckas med en bra 3d-skanning. Det är viktigt att bilderna överlappar varandra ungefär 80%.

Så lång tid tog det att skanna rummet

Det tog ca. 8 timmar att fånga rummet med digitalkameran och ungefär 12 timmar att behandla rådatan i datorn. Största utmaningen med så här stora scener är att det snabbt blir tunga filer, i det här fallet var det ca. 40gb i bilder jag tog med mig hem. För att lösa det så använde jag en kraftig fjärrdator via ett datormoln, vilket tillät mig att arbeta med annat under tiden.

Efterbearbetning och retuschering i 3d-program

När den solida 3d-modellen är genererad och texturen som är skinnet med färgerna är ihopsatt så gick jag vidare med att rätta till de få skrymslen och hörn som jag inte kunde nå med min fotokamera. Jag tog även bort moderna detaljer, exempelvis gröna utrymningskyltar, rörelsedetektorer och annat som kunde störa upplevelsen av rummet.
 

Optimering av 3d-modellen för visning på internet

När jag kände att allt var färdigt så optimerade jag modellen för visning på internet. Istället för en tung fil med 62 miljoner små geometriska ytor så effektiviserade jag ned det till 1 miljon. Detta resulterade i en färdig fil som är under 100mb. Det gick utmärkt att ladda upp på en plattform liknande YouTube fast för 3D-modeller.  

Detaljbilder från 3d-modellen

När det var fest satt det musiker bakom dessa vitmålade träpelare och spelade.
På väggen hänger målningar av olika berömda slag i Tyskland. Texten är också skriven på tyska språket.
3D-skannad eldstad. Vedträna är ca. 3 gånger större än vanliga vedträn. Det finns förgylld text skrivet på latin ovanför eldstaden.
Det vackra golvet är vanligtvis dold av mattor och möbler.
Knytpunkter som mjukvaran har identifierat i det fysiska rummet.
Vy ovanifrån som visar kameraplacering från 3d-skanningen: Sammanlagt 1750 foton.

Artikel i Nya Lidköpings Tidning

Karta över Läckö Slott på Kållandsö, södra Vänern